— Return policy —


REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Prevádzka poskytujúca starostlivosť o ľudské telo, v tomto prípade služby kozmetiky, manikúry a pedikúry musí mať platné živnostenské oprávnenie.


2. Prevádzka sa zaväzuje:

  • vykonávať svoje služby len s odborne vyškoleným personálom, ktorý vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie.
  • vykonať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich ku konkrétnemu pracovnému úkonu, a to s materiálmi, ktoré neprekročili dobu záruky a s výrobkami podliehajúcimi normám EÚ.


3. Zákazník bol pred začiatkom/počas služby oboznámený s následnou domácou starostlivosťou i s možnosťou prípadnej reklamácie.

4. Zákazník je povinný vo vlastnom záujme upozorniť manikérku/ kozmetičku/pedikérku, vykonávajúcu danú službu, na dôležité zdravotné problémy, lieky, plánované operácie, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvanlivosť či priebeh služby. Napr. diabetes - cukrovka, ochorenie srdca, ekzém, psoriáza, onkologické ochorenie, hormonálne zmeny organizmu ako je tehotenstvo, či ochorenie štítnej žľazy a iné. K tomuto účelu slúži "Karta zákazníka", ktorú pracovník salóna pri prvej návšteve zákazníka vytvorí a potom aktualizuje po informovaní o zmenách zo strany zákazníka.

5. Zákazník je v dostatočnom predstihu informovaný o postupe každého úkonu.

Pri modelácii nechtov a pedikúre je upozornený:

  • na možnú reakciu pokožky na jemný prach, či účinky UV/LED svetla (týka sa predovšetkým citlivejších fototypov) napr. sčervenanie pokožky, ktoré sa však hneď po ukončení stratí
  • pri polymerizácii môže dôjsť k zahriatiu hmoty, čo môže zákazník pociťovať ako štipnutie na prírodnom nechte, každý zákazník túto reakciu vníma individuálne, odporúča sa prerušiť vytvrdzovanie hmoty a po precítení opäť vložiť späť do UV/LED lampy. Akúkoľvek neprimeranú bolesť musí ohlásiť manikérke/pedikérke.

Pri lash liftingu:

  • Zákazník je POVINNÝ oznámiť všetky alergie na kozmetické produkty, aj na zvýšenú citlivosť očí.
  • Pred procedúrou si zákazník odstráni kontaktné šošovky.
  • Zákazník je upozornený na možnosť alergickej reakcie a každé zaštípanie alebo zlé znášanie produktu musí okamžite oznámiť kozmetičke.


6. Zákazník konzultuje dĺžku i tvar voľného okraja nechtov počas práce s manikérkou/pedikérkou vykonávajúcou túto službu, ktorá ochotne vyhovie požiadavkám zákazníka do takej miery, aby sa nenarušila architektúra, a tým aj trvanlivosť modelovaných nechtov.


7. Dodržanie správneho technologického postupu, predovšetkým pri modelovaných nechtoch, sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. Reklamácia priľnavosti hmoty, t.j. nedodržanie technologického postupu, je možná iba do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby, a to pri osobnej konzultácii so zákazníkom a kontrolou prevedenej práce.


8. Za správnu manipuláciu s modelovanými nechtami po 24 hodinách (možnosť reklamácie) preberá zodpovednosť zákazník. Neskoršia reklamácia nie je možná vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú manipuláciu zákazníka s modelovanými nechtami.


9. Zákazník si vykonanú službu starostlivo prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu nechtov, to znamená predovšetkým povrchu, tvaru a dĺžky modelovaných nechtov. Nezabúdajte, že každá zákazníčka má nárok na svoj vlastný pilník, tým najlepšie zamedzíte prenosu ochorenia pilníkom.

10. Prevádzka má právo účtovať storno poplatok v hodnote 60% z dohodnutej procedúry, ak sa klient nedostaví na svoj dohodnutý termín, resp. ak ho zruší menej ako 24 hod. pred dohodnutým časom termínu.

11. Alternatívne riešenie sporov. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

12. Peniaze za darčekové poukážky sa nedajú vrátiť, avšak dajú sa vymeniť za službu alebo produkt v rámci salónu v hodnote rovnakej alebo nižšej ako je hodnota darčekovej poukážky. Poukážka platí len do dátumu, ktorý je uvedený na poukážke.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok platí v kozmetickom štúdiu AristorA, Námestie SNP 19, Bratislava a nadobúda platnosť a účinnosť 30.11.2020.


Domáca starostlivosť o nechty:

Rozhodli ste sa pre umelé predĺženie nechtov gélovým systémom alebo spevnenie prírodných nechtov gél lakom. Umelé nechty sa väčšinou aplikujú pri dlhotrvajúcom zhoršenom stave prírodných nechtov, alebo pre zbavenie sa zlozvyku - onychofágie (ohrýzanie nechtov).
Modelované nechty nepotrebujú toľko starostlivosti a vydržia dlho upravené. V prípade, že si chcete nechty doma upravovať, je nutné si zakúpiť vhodný pilník na umelé nechty.

Modelované nechty nestrihajte, vzniká riziko prasknutia! Pilníkom si môžete nechty bez problémov skracovať alebo si upravovať prechody medzi prírodným a umelým nechtom. Pri tejto úprave si však treba dávať pozor, aby ste nepilovali pilníkom prírodný necht, pretože by mohlo prísť k poškodeniu a narušeniu nechtovej platničky.
Prispôsobte svoj život nechtom, snažte sa používať v bežnom živote viac brušká prstov ako nechty, zvýšte pozornosť pri otváraní dverí či kufra svojho auta, znížite tým riziko zlomenia. Pri stláčaní predmetov využite kĺby prstov alebo si pomôžte ceruzkou, opatrne i pri manipulácii so zásuvkou či skriňou.

Nezabúdajte, že modelované nechty majú schopnosť viazať na seba teplo i chlad. Modelované nechty nesmú prísť do kontaktu s agresívnymi chemickými prostriedkami, napríklad: savo, fixinela, chlór, peroxid, acetón atď. Je nutné používať ochranné rukavice, nechty by Ste priamym kontaktom s chemikáliami znehodnotili, ba dokonca zničili.
Nechty si treba čistiť aj z vnútornej strany kefkou, aby ste zabránili usadzovaniu nečistôt a nedali tak príležitosť vzniku mykotickej nákazy.
Pokiaľ s modelovanými nechtami dobre zaobchádzate, odmenou pre Vás bude ich dlhá trvácnosť.

Nezabúdajte, že nechty u žien majú skôr estetický význam, preto nerobte príliš prudké pohyby, aby Vás v nevhodnom okamihu nesklamali prasknutím či nebodaj zlomením vlastným nedopatrením.
Dbajte aj na výživu pokožky rúk, aby Váš dotyk bol vždy jemný.